Follow by Email

donderdag 14 november 2013

Bastoncini di Bacchus

Under construction:
Bacchus stokjes/ bastoncini di Bacchus/ Bacchus botok/ Bacchus sticks/bâtons Bacchus

Naast mijn grotere werk ben ik ook bezig met een serie stokbeelden, en daarvoor gebruik ik de stokken die de wijnboeren gebruiken om de druivenstruiken te ondersteunen, deze stokken worden karó genoemd. Het zijn dus eigenlijk een soort stokjes van Bacchus, en zo gaat deze serie beelden heten, en dan vind ik nu eenmaal dat daar een Italiaanse naam bij hoort, klinkt lekker. Als het niet correct is hoor ik het wel van mijn Italiaanse vrienden.
Het is een klus om van een stok die ca 100x4x4 cm is, een beeld te maken; goed kijken hoe de vorm van de stok is, en putten uit een rijke fantasie, vormen de startcriteria. Het is uitdagend werk.
Een extra uitdaging in deze serie is het toepassen van kleur, ik ben nu eenmaal opgegroeid met de natuurlijke kleur van hout, maar ik zie hier wel zeker de meerwaarde van kleuren.

Het eerste  beeld dat ik maakte zag ik vrij snel in de stok, de gebogen lijn deed me denken aan de zogenaamde gotische s-lijn, een elegante pose van de vrouw in de 14e en 15e eeuw, met een verfijnde uitwerking. Mijn ex-leerlingen weten precies hoe dat eruit ziet, of ze zoeken nog even op het web naar info, dat is hen bekend. Van deze stok maakte ik een engel, met een holle rug en bollende buik, grote samengevouwen vleugels en een ingetogen blik. De kleur is in een aantal lagen, schraal opgebracht. Liefst werkte ik de vleugels uit met bladgoud, maar zover ben ik nog niet.

Materiaal acacia, en acrylverf. Afmetingen: stok 82, daarop beeldje van 46x4x4cm.


 Under construction:
Bacchus stokjes/ bastoncini di Bacchus/ Bacchus botok/ Bacchus sticks/bâtons Bacchus
Besides my larger work I am also working on a series of stickimages, and for that I use the sticks that winemakers use to support the vines, these sticks are called Karó .
It is actually a kind of sticks-of-Bacchus , and so this series statuette will be called, and I think that  the Italian name fits well. If the translation it is incorrect, I will hear it from my Italian friends .
It is a audacious to create a statuette out of a stick from  ca 100x4x4 cm; my starting criteria are looking  at the shape of the stick, and put from my rich imagination.
An additional challenge in this series is the use of color, I am accustomed to the natural color of wood, but  here I'm convinced of the value of colors.
I saw this first statuette that I have made, pretty soon in the stock , the curved line reminded me of the so-called Gothic s - line , an elegant pose of the woman in the 14th and 15th centuries, with a sophisticated effect . My former students know exactly what that looks like, or they look a bit on the Web for information, they can find it for sure. Out of this stick I made an angel, with a hollow back and bulging belly, big wings folded and an understated look . The color is applied in a number of thin layers. I prefer to work the wings with gold, but so far I have not yet .
Material acacia , and acrylic paint. Dimensions: 82 stick , the statuette 46x4x4cm .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten