Follow by Email

zaterdag 23 november 2013

Windfluiter or whistle blower

23 november
Windfluiter

Aan de kust bij Vlissingen zag ik lang geleden een windorgel  [1]. Dat bracht me op het idee om aan een driedimensionale dimensie een vierde dimensie toe te voegen, die van geluid. Op mijn balkon in Huizen waait het veel, en omdat het uitziet op de tuin zou een fluitende tuinkabouter niet misstaan.

En daar gaan we dan.

Van kleirollen bouw ik een figuur op die in onderdelen wordt samengesteld, anders past die niet in de oven. Na het bakken kunnen de delen zo op elkaar worden geplaatst en is de figuur ook nog eens stormvast en vorstbestendig. Maar wat nu als het niet waait en je wilt toch geluid?
Dan blaas je op het tuitje van zijn hoed en je krijgt een fluittoon.

Materiaal witbakkende grove chamotteklei. Hoogte ca 90 cm.  Bouwjaar 2007
Whistleblower

It has been a long time since I saw a wind chime near the coast of Vlissingen, and it gave me the idea to add the dimension of sound to a sculpture. On my balcony in Huizen there is often wind, and because it looks out on the garden a gnome seems the right form.

So here we go.
With clay roles I build a figure made ​​up in different parts, because otherwise is doesn’t fit in the kiln. After firing  the figure can be assembled, and it turned out to be storm and frost resistant.
But what if there is no wind and you want to hear a sound? Then you blow on the nozzle of his cap and you are a whistleblower.

Material:  white coarse chamotte clay. Height approx 90 cm. Year 2007